Čerpací stanice PHM - rekonstrukce, výstavba

Rekonstrukce čerpacích stanic

Řada čerpacích stanic, zvláště neveřejných, byla dříve osazována výdejními stojany s mechanickými počítadly s kontrolou vyčerpaného množství pomocí součtového počítadla a "papírové" evidence. Případný požadavek na autorizované čerpání PHM byl řešen pomocí výdejních stojanů s klíčkovým automatem. Je zřejmé, že v současné době již tato technologie nevyhovuje a to z následujících důvodů:

 • zabezpečení autorizovaného odběru PHM,
 • počet uživatelů systému,
 • nároky na další zpracování dat o čerpání PHM,
 • bezobslužný provoz čerpací stanice, případná kombinace s obslužným provozem,
 • celková zastaralost technologie s vyššími servisními náklady.

Řešením je:
1. Ponechání původního výdejního stojanu a doplnění kartového terminálu UNICARD,
2. Nahrazení starého výdejního stojanu výdejním stojanem s integrovaným kartovým terminálem,
3. Instalace nových výdejních stojanů s elektronickými počítadly (ADAST, TATSUNO BENČ, případně jiné) a doplnění kartového terminálu UNICARD.

Rekonstrukci čerpací stanice jsme schopni zabezpečit v celém rozsahu prováděných prací nebo dle Vašich požadavků.

 

Výstavba čerpacích stanic

Výstavba nové čerpací stanice Vám přinese následující výhody:

 • snížení vlastních nákladů pro provoz Vašich vozidel,
 • důsledná kontrola nad příjmy a výdeji PHM,
 • zamezení neautorizovaného výdeje PHM,
 • statistické údaje pro posouzení provozu Vašich vozidel,
 • možnost exportu pořízených dat do Vašeho účetního programu,
 • rozšíření okruhu podnikání na prodej PHM jiným subjektům,
 • možnost bezobslužného i obslužného provozu,
 • prodej pro vlastní potřebu, na fakturu nebo v hotovosti.

Při plánování výstavby čerpací stanice musíte zvláště posoudit:

 • počet a kapacitu skladovacích nádrží a vhodné typy a počty výdejních stojanů,
 • počet platebních terminálů, samostatné nebo integrované do výdejních stojanů,
 • vhodný typ identifikátorů,
 • řešení informačního a řídicího systému, integrace do firemních systémů,
 • řešení datového propojení řídicího systému s čerpací stanicí, centrální správa sítě čerpacích stanic,
 • případná integrace dalších systémů (měření hladin, vstupní systémy, ovládání závor).

Naši zkušení pracovníci Vám pomohou najít optimální řešení dle Vašich požadavků se zřetelem na finanční náročnost. Ve spolupráci s partnerskými firmami Vám zabezpečíme i komplexní dodávku technologie čerpací stanice a její výstavbu.

 

P

Kontakt

Adresa

UNIDATAZ s.r.o., Průmyslová 3601/7, CZ 669 02 Znojmo