Hladinoměry a kontinuální měření hladin

Systém kontinuálního měření hladin je řešen modulárně a je vysoce variabilní. Každá konkrétní konfigurace je řešena podle potřeb zákazníka a to jak z hlediska rozsahu, tak i funkcí systému.

Měřící a indikační systém PLM609 pro skladovací nádrže PHM

Jednotka PLM609 je komplexní systém pro monitorování skladovacích nádrží PHM. Řídicí a komunikační jednotka PLM609 je určená pro zobrazování údajů hladinoměrů, indikaci mezních stavů hladin v nádržích, indikaci stavu limitních sond a sond pro detekci úniku PHM. Jednotka je vybavena monochromatickým dotykovým displejem.

Základní vlastnosti

Jednotka snímá stavy připojených měřicích a indikačních sond, sama je dále vyhodnocuje, zobrazuje a výsledné hodnoty a stavy přenáší do nadřízených systémů. Jako měřící sondy lze připojit inteligentní zařízení přes komunikaci RS485, dále sondy s aktivním nebo pasivním proudovým výstupem 4-20 mA popř. bezpotenciálové kontakty. Přenos do nadřízených systémů umožňuje druhá komunikační linka RS485 s protokolem MISS nebo EasyCall. Jednotka PLM609 zobrazuje a zaznamenává výšku produktu, výšku případných kalů (vody), teplotu, objem produktu a objem přepočtený na 15°C. Zobrazování naměřených a vypočtených údajů, stavů sond, ovládání a programování systému se provádí pomocí dotykového displeje s LCD zobrazovačem. Jednotka PLM609 obsahuje i obvody přesného reálného času a paměť pro litrovací tabulky nádrží. Při své činnosti průběžně ukládá historii hladin, kterou je možné kdykoli prohlížet.

PLM609 byla rozšířena o komunikační modul MODBUS pro přenos všech měřených a poruchových stavů do nadřízených systémů. Jednotka PLM609 podporuje MODBUS RTU i TCP.

 

 

 

 

 

 
 

 

 

P

Kontakt

Adresa

UNIDATAZ s.r.o., Průmyslová 3601/7, CZ 669 02 Znojmo