Monitoring UniGUARD24

 

UniGUARD24 zajišťuje automatický monitoring stavu technologie čerpací a plnicí stanice.

UniGUARD24 je služba provozovaná společností UNIDATAZ, která zajistí automatický monitoring stavu technologie čerpací a plnicí stanice, tedy platebních terminálů UniCARD®, řídicích a informačních systémů UniPOS® a výdejních stojanů PHM.

Uživatel systému má na webovém rozhraní systému UniGUARD24® přístup ke všem provozním a chybovým hlášením v libovolné historii provozu technologie. Hlavní výhodou systému UniGUARD24® je možnost nastavení automatické e-mailové notifikace vybraných důležitých provozních a chybových stavů, např. výpadek napájení, minimální stav v nádrži, chyba tiskárny, docházející termopapír v tiskárně, chyby komunikace a další. K dispozici je možnost rozšíření o notifikační SMS zprávy. Nastavení služby je možné ovlivňovat ze strany uživatele. Pro uživatele systému nabízíme i bezplatnou aplikaci UniGUARD24® pro OS ANDROID i iOS pro přímý přístup do dohledového centra z mobilního telefonu.

Služby systému UniGUARD24® jsou zpoplatněny aktuální sazbou vycházející z uzavřené servisní smlouvy (WWW rozhraní + emailové zprávy).

Zvláště u čerpacích stanic, kde není trvalá obsluha je ekonomickou nutností rychle reagovat na provozní stavy, které znemožňují řádný provoz technologie výdeje PHM. Problémy způsobí výpadek napájení, výpadek konektivity k internetu a samozřejmě i například pokud dojde termopapír v tiskárně dokladů samoobslužného platebního terminálu UNICARD®. Důsledkem je úplné přerušení provozu čerpací stanice či provozní problémy spojené např. s vydáním daňového dokladu či se zaúčtováním EET. Pokud chcete mít technologii vaší čerpací či plnicí stanice 100% pod kontrolou, využijete služeb dohledového centra technologie UNIDATAZ. Včasná informace o stavu technologie umožní rychlou reakci, nápravu případného nežádoucího stavu, zaručí funkčnost čerpací stanice a návratnost vynaložených investičních prostředků.

 

 

 

 

P

Kontakt

Adresa

UNIDATAZ s.r.o., Průmyslová 3601/7, CZ 669 02 Znojmo