Řídící a pokladní systém UniPOS® pro čerpací a plnicí stanice

Řídící a pokladní systém UniPOS® je komplexní systém pro řízení technologie čerpacích a plnicích stanic a pro prodej jak PHM tak i "suchého" zboží.

Systém je vyvíjen na základě více než dvacetiletých zkušeností naší společnosti v oboru skladování a výdeje PHM. Systém má moderní koncepci a vzhled a je programován v multiplatformním jazyce JAVA, který umožňuje instalaci jak pod operačními systémy WINDOWS, tak i LINUX.
UniPOS® je modulární systém a jeho struktura zohledňuje specifické požadavky každého provozovatele čerpací stanice od velkých veřejných stanic s prodejem tzv. suchého zboží v kiosku, přes plně samoobslužné veřejné čerpací stanice až po stanice neveřejné (vnitropodnikové).
Systém UniPOS® integruje veškerou technologii čerpacích stanic, tedy propojuje výdejní stojany, plnící stojany, hladinoměry, cenové LED panely, samoobslužné platební terminály UNICARD® aj. Systém je možné současně provozovat na více pokladnách či PC a může být propojen do centrálního on-line systému UniCENTRUM např. CNG Card Centrum.
Pokladna je zpracována z důrazem na přehlednost, jednoduchost a logickou strukturu. Pokladní systém umožní ovládání pomocí dotykové obrazovky, připojení běžných periférií (tiskárny daňových dokladů, čtečky čarových kódů, zákaznického displeje, pokladní zásuvky), interních bankovních terminálů, terminálu pro akceptaci karet CCS a rovněž čtečky lokálních a slevových karet.
Pokladní a řídicí systém UniPOS podporuje interní i samoobslužné platební terminály (instalované v samoobslužných platebních terminálech UNICARD) České spořitelny.
Pokladní systém UniPOS nyní připojí i interní platební terminál GP (Glopal Payment) s podporou fleetových karet DFC. Řešení je vhodné pro všechny provozovatele čerpacích stanic PHM kteří nyní mohou akceptovat i stále se rozšiřující platební systém české společnosti DFC system a.s.
Systém disponuje propracovanou podporou prodeje pro vlastní spotřebu, pro fakturované klienty i v hotovosti.
Obsluha je informována o všech stavech systému, včetně stálého zobrazení stavu výdejních stojanů. Pro urychlení prodeje je možné nastavit nejprodávanější zboží do menu “rychlé volby prodeje”. Vedoucí čerpací stanice má k dispozici veškeré funkce pro správu čerpací stanice od nastavení systému, profilů zákazníků, vedení skladu, příjmů, sestav, grafů, vedení lokálních (fakturačních) karet, slevových karet, fakturace až po exporty dat do dalších informačních systémů.
Standardem je možnost vzdálené servisní podpory včetně vzdálené správy a aktualizace SW.

Zejména u samoobslužných čerpacích stanic doporučujeme napojení systému na dohledové centrum technologie UniGUARD24®, které vás bude aktivně informovat o všech podstatných provozních stavech vaší čerpací stanice pomocí e-mailu nebo SMS.
Systém UniPOS® rovněž disponuje podporou plateb pomocí mobilního telefonu – systém FuelPAY®, který vaši běžnou čerpací stanice rozšíří na samoobslužnou čerpací stanici s neomezenou provozní dobou.

Řídicí a pokladní systémy UniPOS byly doplněny žádanými a na trhu ojedinělými funkcemi. Jedná se o možnost zadání příjemky PHM s pozdější aktualizací nákupní ceny PHM. Systém UniPOS zabezpečí přepočet hodnoty skladu zpětně v libovolné historii příjmů. Další novinkou je automatický výpočet prodejní ceny na základě ceny nákupní dle zadaných kritérií. Pro zlepšení kontroly nad stavem PHM ve skladovací nádrži jsme doplnili automatickou kontrolu poklesu hladin v nádrži.

UniPOS nyní zvládne i integraci elektronabíječek. Řešení je unikátní díky přímému napojení elektronabíječek do systému UniPOS. Takto je nabíjení na elektronabíječkách z hlediska systému zpracováváno stejně jako výdej standardních PHM. Pro identifikaci odběratele můžeme využít stávající identifikační systém elektronabíječky, nebo můžeme elektronabíječku vybavit samostatným samoobslužným čipovým terminálem pro akceptaci všech podporovaných čipů a karet.

Základní varianty řídícího systému UniPOS®

UniPOS® START
- kompletní správa zákazníků, lokálních karet a karet vozidel
- náhrada starších řídících systémů firmy UNIDATAZ s.r.o. - WinTANK, WinMISS, XTR + WinMISS klient.

 • kompletní správa zákazníků, lokálních karet a karet vozidel
 • možnost zadání doplňkových údajů pro osobní i vozidlové identifikátory
 • základní prodejní cena
 • možnost zadání doplňkových údajů pro produkty (PHM)
 • definice DPH a SD
 • možnost zavedení opravných a přetočových identifikátorů
 • možnost zadání až 4 doplňkových údajů (transakčních kódů) před zahájením čerpání (stav KM, motohodiny atd.)
 • poskytuje údaje o provedených odběrech PHM
 • základní sada výstupních sestav
 • je možné generovat exportní přenosové dávky pro zpracování dat v nadřízených firemních systémech (SAP atd.)
 • export dat pro finanční úřad
 • denní sestavy registrů výdejních pistolí
 • export a import identifikátorů mezi dvěma stanicemi
 • přístup do programu je chráněn kódy uživatelů a přístupovými hesly; jednotlivým uživatelům jsou přiřazena určitá práva, takže každý uživatel smí vykonávat pouze povolené činnosti
 • ruční a automatické zálohování dat
 • instalace SW na více pracovních stanicích, síťová verze
 • definice vzhledu a obsahu dokladů o výdeji
 • připojení bezobslužných platebních terminálů (akceptace lokálních karet)
 • možnost využití předvoleb
 • možnost definice zobrazovaných údajů na displeji kartového terminálu výdejního stojanu pro každého zákazníka (vše/jen litry/žádný údaj)
 • v případě povolení přístupu k námi dodané technologii přes LAN (internet) může být provozovateli poskytnuta vzdálená podpora našeho servisního oddělení
 • diagnostika systému

 

UniPOS® PROFI
UniPOS® PROFI navíc k verzi Start obsahuje:

 • vedení a historie cen, slevový systém, slevy, přirážky
 • prodej za hotové na speciální identifikátor s tiskem daňového dokladu
 • kompletní vedení skladu metodou FI-FO
 • denní sestavy stavů PHM ve skladovacích nádržích
 • výpočet průměrných spotřeb vozidel
 • kredity (litry/Kč)
 • limity (litry/Kč)
 • speciální zákazy (dle produktů)
 • je možný prodej fakturovaným zákazníkům v různých prodejních cenách, prodej pro vlastní spotřebu
 • pro uživatele je připravena celá řada výstupních sestav (které je možné zobrazit a tisknout) a podklady pro fakturaci
 • propojení na samoobslužné platební terminály UNICARD®
 • připojení PHM hladinoměrů PLM609

 

UniPOS® PROFI PLUS
UniPOS® PROFI PLUS navíc k verzi Profi obsahuje:

 • funkce verze PROFI
 • prodej PHM na pokladně, pokladní funkce
 • periférie pokladního místa
 • řídící a pokladní systém pro nepřetržitý provoz čerpací stanice
 • připojení a ovládání výdejních stojanů všech výrobců na trhu
 • dálková správa dat a servisní podpora
 • komplexní skladová evidence, uzávěrky PHM a suchého zboží
 • export dat do fakturačních systémů
 • centrální řízení ČS se službou UniCENTRUM

 


Pokladní systém UNIPOS

 

 

 

 

 

P

Kontakt

Adresa

UNIDATAZ s.r.o., Průmyslová 3601/7, CZ 669 02 Znojmo