Foto k aktualitě

Rekonstrukce sídla UNIDATAZ za podpory Evropské unie a Ministerstva průmyslu a obchodu

V úterý 5.9.2017 byla slavnostně otevřena nová provozní budova společnosti UNIDATAZ na adrese Průmyslová 3601/7, Znojmo.

Stávající budova, ve které společnost sídlila, již byla nedostačující z provozních důvodů. Nové prostory vznikly nákupem stávajícího objektu a jeho kompletní rekonstrukcí.

Rekonstrukce nového administrativního a výrobního sídla společnosti UNIDATAZ s.r.o. je spolufinancovaná Evropskou unií a za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu, z Evropského fondu pro regionální rozvoj, OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Provedená rekonstrukce zohledňuje jak současné a budoucí provozní požadavky naší společnosti, tak i náročné požadavky na funkčnost a estetiku vnitřních prostor a venkovního designu. V souladu s koncepcí společnosti UNIDATAZ je nutné zdůraznit, že opravou stávající budovy jsme výrazně přispěli k návratu této lokality do standardního užívání a ke zkrášlení této oblasti. Součástí slavnostního otevření bylo i slavnostní setkání s realizátory tohoto projektu a se všemi zaměstnanci společnosti.

Nové prostory výrazně vylepšují pracovní prostředí našich pracovníků a jistě i naši zákazníci ocení nové prostorné a funkční zázemí společnosti UNIDATAZ. Poděkování patří nejenom dodavatelským společnostem, ale hlavně zaměstnancům, kteří se zásadně podílí na rozvoji společnosti UNIDATAZ s.r.o.

 

Archiv aktualit

Kontakt

Adresa

UNIDATAZ s.r.o., Průmyslová 3601/7, CZ 669 02 Znojmo