Foto k aktualitě

UNIDATAZ sníží emise díky fotovoltaice s podporou EU

Projektem instalace fotovoltaické elektrárny na střeše své budovy v ulici Průmyslová 7 ve Znojmě včetně vybavení budovy bateriovým úložištěm se společnost UNIDATAZ s.r.o. zařadila mezi ekologicky jednající firmy.

Spuštěním fotovoltaické elektrárny o výkonu 41,85 kWp s akumulací o kapacitě 24 kWh dochází ke snížení dopadu podnikatelské činnosti na životní prostředí v podobě snížení produkce emisí CO₂  při výrobě elektrické energie dodávané ze sítě z tradičních zdrojů díky využití energie z obnovitelného zdroje. 

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny, včetně akumulace energie v podobě bateriového úložiště, sloužící pro vlastní spotřebu.

Na projekt „UNIDATAZ, Průmyslová 7, Znojmo, FVE s akumulací“; Číslo projektu: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0001404 je poskytována finanční podpora z fondů Evropské unie prostřednictvím Národního plánu obnovy.

Archiv aktualit

Kontakt

Adresa

UNIDATAZ s.r.o., Průmyslová 3601/7, CZ 669 02 Znojmo