Foto k aktualitě

Stora Enso Wood Products pracuje s UniPOS PROFI

Automatizovaný systém výdeje pohonných hmot včetně instalace nového výdejního stojanu, řízení výdeje AdBlue a zavedení řídícího systému UniPOS PROFI realizovala společnost UNIDATAZ pro firmu Stora Enso Wood Products Planá.

Čerpací stanice v areálu firmy je nyní vybavena novým výdejním stojanem na diesel s hadicí s přepínáním výkonu 40/70 litrů/min (umožňuje i tankování do osobních vozidel) s integrovaným samoobslužným terminálem. V bezobslužném režimu jsou akceptovány bezkontaktní radiofrekvenční čipy typu PROXY.

Samostatným terminálem v celonerezovém provedení typu UNICARD44 byl vybaven i výdejní kontejner AdBlue.

Jak výdejní stojan na diesel, tak terminál kontejneru AdBlue je propojen do řídícího a informačního programu UniPOS PROFI od společnosti UNIDATAZ.

UniPOS® je modulární systém a jeho struktura zohledňuje specifické požadavky každého provozovatele čerpací stanice od velkých veřejných stanic s prodejem tzv. suchého zboží v kiosku, přes plně samoobslužné veřejné čerpací stanice až po stanice neveřejné (vnitropodnikové).

Systém UniPOS® integruje veškerou technologii čerpacích stanic, tedy propojuje výdejní stojany, plnící stojany, hladinoměry, cenové panely, samoobslužné platební terminály UNICARD® aj. Systém je možné současně provozovat na více pokladnách či PC a může být propojen do centrálního on-line systému UniCENTRUM např. CNG Card Centrum.

Archiv aktualit

Kontakt

Adresa

UNIDATAZ s.r.o., Průmyslová 3601/7, CZ 669 02 Znojmo